Program Braila Noua

Programul politic al Brăila Nouă

Brăila Nouă este un partid reformist, cu sediul în Municipiul Brăila, organizat în deplină concordanţă cu subsidiaritatea, principiu de bază al Uniunii Europene, stabilit în 1992 în Tratatul de la Maastricht, la care Romania este parte.
Subsidiaritatea, în abordarea partidului Brăila Nouă, este conceptul potrivit căruia eficiența maximă a guvernării se atinge atunci când între problemă şi rezolvare drumul administrativ este cât mai scurt posibil.
Ne înființăm și activăm susținând deplină libertate politică și economică. Susținem cu tărie că fundamentul în viața politică este pluripartidismul.
Brăila Nouă îşi propune să fie un partid inovator, printr-o abordare politică având la bază convingerea că deciziile strategice de dezvoltare a comunităţilor trebuie să fie elaborate în interiorul acelor comunităţi. Nu există comunităţi puternice în care deciziile privind dezvoltarea lor să fie luate în altă parte.
Preocuparea noastră principală este de a implica direct cetăţenii în deciziile care au efect direct asupra comunităţilor din care fac parte. De asemenea, în procesul de elaborare a deciziilor, dorim atragerea şi implicarea organizaţiilor societăţii civile, atât formale cât şi informale, precum şi a mediului de afaceri, actori legitimi şi specializaţi ai vieţii comunitaţii.
Deschidem astfel calea către o administraţie prietenoasă cu oamenii şi cu afacerile, creând astfel comunităţi puternice şi prospere.
Brăila Nouă susţine cu tărie caracterul naţional unitar al României si autonomia decizională în ceea ce priveşte deciziile strategice de la nivelul comunităţii.
Pentru aceasta, Brăila Nouă este deschis oricărui cetățean, care simte un atașament profund față de comunitatea româneasca din care face parte, care se identifică prin apartenenţa comunitară şi care doreşte să se implice şi să acţioneze în interesul dezvoltării comunitatii, la fiecare nivel
Partidul Brăila Nouă este un promotor al principiilor concurenţei loiale în economie şi al deplinei respectări a legalităţii.
Preocuparea susţinută pentru dezvoltarea social-economică locală nu înseamna că partidul Brăila Nouă ar putea fi utilizat ca umbrelă sau un suport pentru cariera profesională a nimănui şi nici drept un intermediar al afacerilor cu statul. Pentru funcţiile asumate politic, unicul criteriu de promovare în carieră va fi competenţa profesională şi nu volumul activităţii politice în partid. Contractele plătite din fonduri publice nu fac obiectul discuţiilor şi negocierilor politice, nici în interiorul partidului şi nici în relaţie cu alte partide întrucât sunt subiectul exclusiv al legislaţiei privind achiziţiile publice. În acest sens singurul domeniu în care partidul se va implica este monitorizarea cadrului deschis, nediscriminatoriu privind accesul liber la competiţia economică privind contractele publice.
În anii scurşi de la Revoluţia Română din 1989, constatăm o polarizare crescânda a economiei naţionale. Ponderea economică a Capitalei s-a dublat, iar produsul intern brut pe cap de locuitor a ajuns sa fie în Bucureşti de patru ori mai mare decât al celei mai sărace regiuni din România.
Acesta nu este rezultatul unor situaţii obiective, naturale, legate de resursele legitime de creştere ale unei capitale. Acesta este rezultatul politicii economice care îşi arată limitele şi provoacă distorsiuni majore periculoase pe plan naţional. Capitala atrage forţa de muncă înalt calificată din regiuni, atrage capitaluri şi investiţii, iar provincia rămâne cu o populaţie în scădere şi dezavantajată economic faţă de centru.
Fideli caracterului unitar al Statului Român afirmăm cu tărie că nu poate exista un stat cu distorsiuni economice atât de mari şi în evoluţie crescătoare. Tendinţa trebuie inversată, este momentul ca regiunile să se dezvolte mai repede decât centrul pentru a se recupera decalajul periculos al momentului în care ne aflăm.

Politica ultimelor decenii a făcut ca să avem în prezent o ţară fără căi rapide de comunicaţie, cu regiuni care nu cooperează economic la nivelul necesar şi normal, cu zone geografice neconectate functional şi cu doar câteva insule de prosperitate.
Ne aflăm cu toţii, în vieţile noastre personale într-un conflict între noi înşine şi noi.
În timp ce ne dorim să rămânem aici şi să prosperăm, ne încurajam cei mai merituoşi absolventi să plece spre alte ţări cu puţine perspective de întoarcere acasă.
Pentru ca noi, romanii, să prosperăm, pentru ca pamântul nostru, casele noastre şi proprietaţile noastre să îşi păstreze şi sa îşi crească valoarea avem nevoie de dezvoltare şi avem nevoie de oprirea hemoragiei de resurse umane pe care o constatăm cu toţii. În procesul de urbanizare pe care ni-l dorim, vrem ca oamenii din zonele noastre rurale să se orienteze, fie spre urbanizare locală, fie spre aglomerarile urbane apropiate, să rămână în zona şi să contribuie după puteri la creşterea tuturor.
Brăila Nouă va servi cetăţenii comunităţilor şi cheamă cetăţenii la a servi comunităţile din care fac parte.

În comunităţile noastre Cetăţeanul va participa la procesul de elaborare a deciziilor în contrast cu situaţia actuală în care cetăţeanul asistă la luarea deciziilor. Deciziile strategice privind comunitatea trebuie luate în comunitate.
Va rezulta astfel un model de democraţie participativă, în condiţiile în care cea reprezentativă şi-a arătat limitele şi a produs efectele devastatoare ale îndepărtării publicului faţă de viaţa politică, marcate de neîncredere şi prezenţa scăzută la vot.

Viziunea Brăila Nouă

Creăm comunităţi cu oameni dinamici conectaţi la noua economie, ce îşi asumă rolul de cetăţeni implicaţi şi orientaţi către viitor.

1. Nu exista tara dezvoltată care să nu se fi urbanizat.

Cel mai important conflict social în țările sărace nu este între bogați și săraci, sau între capitaliști și muncitori, ci între urban și rural. Cea mai mare sărăcie este în zona rurală. Tot acolo se află și costul cel mai mic al dezvoltării. Dar zona urbană este cea care deține controlul resurselor și puterea. De aceea, zona urbană câstigă mereu dar nu beneficiază de potențialul rural. – Michael Lipton, cercetător urban University of Sussex, World Bank, Autor al „Teoria bias-ului urban” și „De ce săracii rămân săraci”. https://www.researchgate.net/publication/259759897_Why_Poor_People_Stay_Poor_Urban_Bias_in_World_Development

Există o corelație statistică globală care arată că cele mai dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct proporțională cu gradul de urbanizare. Suntem prima mișcare politică din România concentrată pe urbanizarea comunităților locale.

2. Dinamica populației și productivitatea individuală sunt indicatorii politicilor publice

Când politicienii nu dezvoltă politici publice care să ofere acces la oportunități și când nu investim în educație și în infrastructură, oamenii părăsesc comunitatea, iar populația scade precum în foarte multe comunităţi din România ultimilor 27 de ani.

În total peste 3 milioane de români au părăsit deja țara, în căutarea unui trai mai bun. Oamenii dinamici pleacă în zone în care pot fi productivi, câteva din România, majoritatea din Europa. Dacă populația scade din cauza emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie să oferim șansa oamenilor să devină productivi în comunităţile noastre, să își crească copiii și să își urmeze visurile. Atunci oamenii se vor putea întoarce acasă, economia va progresa, iar comunitățile noastre își vor atinge adevaratul potențial.

3. Noua economie este bazată pe înaltă eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția industrială clasică, spre noi sectoare economice. Aceasta este a treia revoluție industrială din istorie. Deschidem comunitătile noastre și creăm condițiile necesare pentru ca oamenii să se adapteze la această nouă realitate.

4. „Cetățeanul” este cel mai important actor politic si este totodată „beneficiarul” tuturor politicilor publice. Dar forța unei națiuni este dată de forța comunităților ei. De aceea, orice politică este, de fapt, locală. Politicile naționale trebuie să reprezinte reverberația politicilor locale întrucât orice tip de politică națională are impact local, la nivelul cetățeanului, Dacă politicianul sau cetățeanul servește instituțiile și birocrația, frânează dezvoltarea. Dacă politicianul sau cetățeanul servește cetățenii, încurajează dezvoltarea. De aceea democraţia reală se face de jos în sus, dinspre cetățean înspre instituții, dinspre local înspre național și nu invers.

5. În actuala realitate a partidelor politice tradiţionale nu există nicio viziune despre viitorul societăţii românesti. Incertitudinea cronică generează teamă. Oamenii sunt neliniştiţi. O societate prosperă este formată din cetățeni liberi, împliniți și curajosi. Trebuie să eliminăm acest sentiment de frică. Puține ne leagă de prezent, și aproape nimic, de viitor, politicienii nu pot și nu știu să propună o viziune. Noi propunem orașelor, comunelor și satelor din România să recupereze decalajul față de comunitățile locale din Europa, într-o singură generație: aceasta. Suntem o miscare politică alimentată cu proiecte pentru viitor, curaj și speranță.

Misiunea Brăila Nouă

Misiunea partidului nostru este ca prin dezvoltarea de politici locale să ne poziţionăm printre primele comunități ca nivel general de dezvoltare din România, pe parcusul unei singure generații.

Valorile Brăila Nouă

Credem că efortul intregii societăţi trebuie să se îndrepte către implinirea potenţialului uman. Suntem români si totodată , intr-o linie a subsidiaritatii, suntem membri ai comunitatilor in care traim, ai judetului, ai orasului/comunei, ai satului/cartierului. Tot asa, suntem europeni. Ne cunoaştem istoria, specificul cultural local, ne preţuim personalităţile de valoare şi suntem constienţi de ce a dat comunitatea in care traim României. Privim originile noastre locale ca deopotrivă importante cu ale naţiunii din care facem parte integrantă şi inseparabilă.

1. Împlinirea potentialului uman prin cunoaștere

Împlinirea potențialului uman este succesul nostru ca societate și indivizi. Educația este principalul instrument pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale. Cunoașterea este prima pârghie politică a unei societăți libere, informate şi prospere.

2. Libertate prin domnia legii

Libertatea este o condiție sine-qua-non pentru împlinirea potențialului uman. Doar prin lege ne asigurăm că libertatea unora nu o lezează pe a celorlalți. Oamenii sunt vremelnic în funcție. De aceea, trebuie să guvernăm cât mai mult prin legi, sisteme şi proceduri de lucru eficiente, întarind viziunile politice noi şi creative, restrictionând arbitrariul.

3. Prosperitate prin europenism

Proprietatea privată este fundamentul libertații și premisa esențială a prosperității. Prosperitatea eliberează omul de necesitate și deschide calea împlinirii. Valorile culturale europene, ale toleranţei, diversității și incluziunii au asigurat pacea în Europa. Istoria ne arată că Romania a avut o perioada de maxima înflorire şi creştere economică având ca fundament aceste valori.

4. Democraţie prin ştiintă şi tehnologie

Democrația este autoguvernare prin reprezentanți. Democrația nu este dictatura majorității ci îndeplinirea voinței majorității cu respectarea drepturilor minorității. Guvernarea trebuie sa fie deschisă, transparentă, responsabilă și accesibilă tuturor. Am ajuns la nivelul în care stiința aduce soluţii pentru provocările din fața noastră. Tehnologia asigură acum cetățenilor toate instrumentele autoguvernării. Astfel, cetățenii sunt conectați permanent cu reprezentanții lor şi, de aceea, pot şi trebuie sa participe la deciziile care vizează comunităţile în care trăiesc.

Scopuri şi obiective Brăila Nouă

Scopul politic al partidului este acela ca prin alegeri democratice, să formeze majorităţi politice pentru a elabora şi pune în practică politici publice care să optimizeze, prioritar, următoarele domenii, aliniate la valorile de mai sus: 1. Stat de drept 2. Dezvoltare economică durabilă 3. Educaţie pe tot parcursul vieţii 4. Sistem de sănătate performant 5. Urbanism prietenos cu oamenii 6. Siguranţă şi securitatea cetăţeanului 7. Conservarea patrimoniului cultural 8. Agricultura 9. Afaceri externe

Obiectivele Brăila Nouă grupate pe domenii sunt:

1. Întărirea statului de drept

A. Nivel local • Crearea unui sistem de măsurare a satisfacției cetățeanului față de activitatea Administrației Publice Locale, pentru toate serviciile publice livrate direct sau prin terți. • Informatizarea tuturor serviciilor publice locale într-un sistem integrat de tip CRM în relația cu cetățeanul, ca principal consumator de servicii publice și de tip ERP (Planificarea Resurselor Entitaţii administrative) în privința fluxurilor interne de documente, informații și resurse financiare/ • Construirea unui buget multianual și participativ, prin consultarea permanentă a cetățenilor. Cel putin 20% din bugetul local va fi investit conform preferinţelor cetăţenilor. Va rezulta crearea unei platforme online prin care cetățenii să poată interacționa rapid cu autoritățile publice locale și cu celelalte instituții publice, se va reduce birocrația prin introducerea Ghișeului Unic, se va realiza un portal în care toate cheltuielile efectuate de primărie vor putea fi accesate online, vom dezvolta politici de prevenție a corupției în instituțiile publice în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție, vom introducere standarde de bune practici în ceea ce privește modul de a interacționa și a comunica în relația angajați din administraţia publică-cetăţeni.

B. Nivel național • La nivel național, garantarea corectitudinii angajărilor și promovărilor în sistemul de stat, prin externalizarea și standardizarea proceselor de recrutare și evaluare. • La nivel național, introducerea unei inițiative legislative pentru reformarea alegerilor locale pentru funcțiile de Primar în două tururi și eliminarea pragurilor electorale, într-un termen de 6 luni de la alegerile parlamentare.

2. Dezvoltare economică durabilă

O retea bună de transport joacă un rol vital în comunităţile noastre, asigurând accesul la oportunităţile de angajare, sănătate şi educaţie precum şi la descătuşarea oportunităţilor econonomice din turism şi petrecerea timpului liber.

A. Nivel local • Evaluarea ratingului municipal investiţional de către una dintre agenţiile internaţionale specializate. • Evaluarea Business Friendly City având ca scop îmbunătăţirea climatului de afaceri. • Stabilirea cadrului de lucru al Administraţiei Publice Locale cu Comunitatea de Afaceri – Business Council. • Construirea mecanismului Regiunii Metropolitane Brăila - Galați - Tulcea, de către un thinktank apolitic și non-guvernamental. • Brăila împreuna cu Galațiul activează procedurile de finanțare directă cu Bruxelles-ul - Comisia Europeană pentru ca, în exercitiul financiar 2021 – 2028, finanţarea pentru proiectele din aceasta zonă să fie încadrată distinct în bugetul european. • Integrarea în fluxul mondial de schimburi de valori prin asumarea la nivel local-regional a proiectelor vitale de infrastructura. • Construirea aeroportului regional Brăila - Galați. • Conectarea, prin drum expres la A2. • Realizarea conexiunii rapide Brăila Sud – Galati Nord – auto/cale ferată.

B. Nivel național • Implementarea sistemului de înființare instantanee online a firmelor, prin semnătură electronică / blockchain. • Atingerea autosustenabilităţii financiare a tuturor Unităţilor Administrativ – Teritoriale într-un termen de patru ani de la alegerile generale. • Eliminarea alocării discreţionare a bugetului naţional către UAT - uri şi implementarea unui sistem previzibil si echitabil per cetăţean.

3. Educaţia – domeniu strategic prioritar

A. Nivel local

Rezultatele pana la nivel preuniversitar arată că în zona Brăila-Galaţi se regăsesc patru dinte cele mai bune 20 de licee din ţară. Ulterior se constată o ruptură în continuitate şi un exod de creiere, cu consecinţe grave asupra competitivităţii locale. • Program de finanţare pentru stimularea şi încurajarea înfiinţării de forme educative alternative de tip STEM (Stiinţă, Tehnologie, Inginerie si Matematică) robotică, IT, pentru toate categoriile de vârstă. • Creşterea competitivităţii pieţei locale a muncii, prin înfiinţarea, în parteneriat public – academic – privat (cu aportul tuturor universităţilor din regiune), a unui Institut al Tehnologiilor (Robotică Industrială, Inteligenţă Artificială, Fabricaţia aditivă şi Bio-informatică) şi Antreprenoriatului Economiei Digitale. • Modernizarea unităţilor şcolare din comunităţile defavorizate. • Elaborarea unui program de stimulare a profesorilor din şcolile aflate în comunităţi defavorizate.

B. Nivel național

Considerăm că răspunsul la majoritatea problemelor din societate se regăşeste în educaţie. O naţiune solidă este o naţiune în care educaţia este prima prioritate. Întrucat în domeniul educaţiei, pentru succesul de durata al demersului este condiţionat de consens principalul obiectiv al Brăila Nouă este: • Instituirea unui think-tank reprezentativ, cu scopul de a porni o dezbatere naționala cu privire la valorile pe care se va baza școala viitoarelor generații și pregătirea lor pentru cunoaștere și piața muncii. • Construirea unei filosofii a conținutului școlar, cu minim 30% materii la alegere și maxim 30 de ore / săptămână în școală, precum și introducerea programelor flexibile și adaptate la specificul comunităților locale/ • Desființarea inspectoratelor școlare centralizate și înlocuirea lor cu un sistem descentralizat, un corp autonom de experţi-inspectori. • Alocarea unui procent de cel putin 5% din PIB pentru educaţie. • Liberalizarea bacalaureatului, având în vedere ca nivelul tehnologiei actuale permite susţinerea sa în orice moment şi adaptarea sa la sistemele occidentale de învatamant şi la criteriile de accesibilitate.

4. Sistem de sănătate performant

A. Nivel local

• Dezvoltarea unui spital universitar regional cu centre de excelenţă în cardiologie şi oncologie. • Măsurarea gradului de satisfacţie al pacienţilor din unităţile sanitare din judeţul Brăila prin instrumente gestionate extern de ONG-uri, asociaţii ale pacientilor etc.

B. Nivel național

• Liberalizarea pieţei de asigurări obligatorii de sănătate.

5. Urbanism prietenos cu oamenii

• Încurajarea creării microcomunităților- asocierii informale între vecini pentru a-și apăra interesul comun în zonă și a se autodisciplina în domeniul construcțiilor. • Crearea cadrului de comunicare al administraţiei locale cu cetăţenii în vederea planificării urbane. • Stabilirea unui model de clasificare standardizată a locuirii, pentru încadrarea zonelor rezidenţiale şi a blocurilor, în categorii de la 1 la 5 stele (în care 1 insemna haos total si 5 ordine perfecta), în funcţie de criterii stabilite împreună cu cetăţenii. • Unificarea tuturor spaţiilor verzi la nivel urban, prin culoar pietonal, cicloturistic şi conectarea cu comunităţile vecine. • Reproiectarea şi mobilarea urbană a centrilor funcţionali de pe teritoriul municipal, într-o abordare policentrică. • Adoptarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în prima sedinţă după constituirea Consiliului Local şi formarea majorităţii politice din cadrul acestuia. • Atragerea ONG-urilor şi a grupurilor informale în problemele ce privesc comunitatea şi care sunt câmpul lor principal de acţiune. Considerând că specializarea acestora este superioară nivelului de cunoştinţe din cadrul administraţiei acestea pot da soluţiile şi pot genera cadrul politicilor publice locale.

6. Siguranţa şi securitatea cetăţeanului

• Întarirea institutionala a poliţiei locale. • Stabilirea indexului siguranţei cetăţeanului şi evaluarea periodică a acestuia la nivelul percepţiei locuitorilor. • Îmbunătăţirea indexului siguranţei cetăţeanului. • Monitorizarea video şi/sau senzori a tuturor facilităţilor urbane. • Gestionarea pericolului câinilor comunitari. • Gestionarea pericolului construcţiilor cu risc seismic. • Elaborarea si popularizarea scenariilor de actiune in caz de calamitati si fenomene extreme.

7. Agricultura

• Agricultura în era digitală. • Centru agricol regional transfrontalier , comercial, de învatamant superior, cercetare şi transfer tehnologic. • Sistem de irigatii – preţ unitar, fără trepte.

8. Conservarea patrimoniului cultural

• Conservarea patrimoniului cultural, prioritate a oricarei comunitati.

9. Afaceri externe

• Sustinem si credem cu tarie in sistemul actual de acorduri internationale la care Romania este parte. Suntem si trebuie sa ramanem membri UE si NATO. • Diaspora – resursă umana strategică pentru Romania. Privim cu îngrijorare faptul că foarte mulţi concetăţeni de-ai nostri s-au îndreptat către alte zone în cautarea bunăstării şi împlinirea potenţialului propriu. Administratorii afacerilor locale au eşuat în crearea condiţiilor necesare dezvoltării in majoritatea comunităţilor noastre. Indicatorul cel mai bun al politicilor locale este dinamica populaţiei. Privim însa cu speranţă şi optimism către diaspora noastră. Ştim că mulţi ar dori să se întoarca la familii şi la locurile dragi dacă ar regăsi aici un mediu prietenos cu cetăţeanul şi afacerile. Am putea beneficia astfel de un transfer de cunoştinţe, de valori, de abilităţi, de exigente etc, dobândite de aceştia în ţările de adopţie, ar fi o punte de legătură cu aceste ţări. De aceea unul dintre obiectivele principale ale Brăila Nouă este repatrierea sau readucerea din alte zone a copiilor, parinţilor, prietenilor noştri, în numar cât mai mare. • Legătura directă cu Bruxelles în materie de afaceri regionale ale fiecarei comunitati.

Fondatorii Brăila Nouă

  • 1. Lucian Căprariu
  • 2. Ionut-Valentin Iancu
  • 3. Catalin-Ovidiu Iosif
  • 4. Catalin Bugheanu
  • 5. Gabriel-Cristian Şerbănescu
  • 6. Gabriel Stoica

DEVINO MEMBRU

Data nasterii


Am citit si sunt de acord cu statutul, programul si conditiile din adeziunea la Braila Noua.